AdvacneMed

Chemoembolizacja guza wątroby

Jednym ze sposobów leczenia zaawansowanych pierwotnych guzów wątroby jest dotętnicza chemoembolizacja. Większość chorych w momencie rozpoznania tej choroby nie kwalifikuje się do optymalnej metody leczenia jaką jest leczenie operacyjne. W naszym ośrodku możliwe jest paliatywne leczenie wewnątrznaczyniowe guzów na podłożu raka wątrobowokomórkowego (HCC) a także niektórych guzów przerzutowych do wątroby. Chemoembolizacja ma na celu zahamowanie wzrostu zmiany nowotworowej w obrębie wątroby. Odpowiednio wyszkolony w stosowaniu tej metody lekarz pod kontrolą obrazu rentgenowskiego dostanie się do układu tętniczego wątroby i w miejsce zmian w wątrobie poda odpowiednio wcześniej przygotowany lek.

 

Chemoembolizacja guzów watroby jest zalecana:

  • U chorych którzy nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego.

  • Jako leczenie bólu u pacjentów z zaawansowanymi zmianami w znacznie powiększonej wątrobie.

  • Jako leczenie wspomagające konwencjonalną chemioterapię lub radioterapię zmian przerzutowych w wątrobie, które nie mogą zostać zakwalifikowane do leczenia chirurgicznego.

  • Przed leczeniem chirurgicznym zmian w wątrobie, aby zmniejszyć i rozmiar i jednocześnie zakres operacji.

 

Na czym polega ten zabieg.

Zabieg chemoembolizacji polega na wprowadzeniu do tętnicy wątrobowej specjalnego cewnika, który umieszczany jest w sąsiedztwie guza, a następnie podaniu przez niego specjalnych mikrocząsteczek, które wcześniej wysyca się lekiem przeciwnowotworowym, powoli uwalniających lek bezpośrednio do guza co pozwala uniknąć nasilonych efektów ubocznych, które występują przy podaniu dożylnym. Cząsteczki te zatykając tętnice odżywiające odetną dopływ krwi do guza. Ma to na celu spowodowanie martwicy nowotworu i zahamowanie wzrostu nowotworu. Zadowalający efekt uzyskuje się u ok. 50% chorych po jednym zabiegu. Zabiegi można powtarzać.

 

Kwalifikacja do zabiegu i hospitalizacja.

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu dobywa się na miejscu na podstawie aktualnego badania tomograficznego wątroby wykonanego w trybie wielofazowym. Czas pobytu w szpitalu po wykonaniu zabiegu embolizacji wynosi średnio 2-4 dni.

LOKALIZACJA

Racibórz

AdvanceMed

Stalowa 4
47-400 Racibórz

REGON 240922819, NIP 6423049778,
KRS 0000314254

EU